Disclaimer

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WAAROM DEZE WEBSITE GEGEVENS NODIG HEEFT
https://www.roermondbelettering.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan https://www.roermondbelettering.nl uw
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit dienstverlening website of hieraan gerelateerd.

HOE LANG DEZE WEBSITE GEGEVENS BEWAART
https://www.roermondbelettering.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
https://www.roermondbelettering.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van https://www.roermondbelettering.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
https://www.roermondbelettering.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

JOUWSTATS ANALYTICS
https://www.roermondbelettering.nl maakt gebruik van JouwStats Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door JouwStats Analytics opgeslagen op servers in de EU.
Lees het privacybeleid van JouwStats Analytics voor meer informatie.
U treft ook het privacybeleid van JouwStats Analytics hier aan.

JouwStats Analytics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan https://www.roermondbelettering.nl te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
JouwStats Analytics kan deze informatie aan derden verschaffen indien JouwStats Analytics
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
JouwStats Analytics verwerken. https://www.roermondbelettering.nl heeft hier geen invloed op.
U kunt deze zelf controleren, onderaan elke pagina staat een icon van JouwStats klik erop.


BEVEILIGING
https://www.roermondbelettering.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat en heeft
daardoor een beveiligde verbinding met uw PC/Laptop/Tablet/Smart Phone.

Ook hebben wij op onze server de nieuwste spamtechnieken/methoden in
werking en gebruiken de best mogelijke beveiliging.

Ook voldoen wij aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018
en hebben wij de AVG-test (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)),
van de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten. Als u een kopie wil inzien. Klik hier

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst van door https://www.roermondbelettering.nl
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met https://www.roermondbelettering.nl op
via info@roermondbelettering.nl

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roermondbelettering.nl
https://www.roermondbelettering.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


www.roermondbelettering.nl is een website van firma Mutex V.O.F.

firma Mutex V.O.F. is als volgt te bereiken:
Vestigings en Postadres: Gewantmakerstraat 57, 6043SZ Roermond.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: kvk nummer 13039770
Telefoon: +31 (0)620 037 773
E-mailadres: info@roermondbelettering.nl

MenuContactgegevens

Telefoon: +31(0) 620 037 773


Menu