AVG-GDPRWij zijn zeer alert op de Privacy van onze klanten en onze leveranciers en medewerkers.
Om dit te bewerkstelligen werken wij constant aan de veiligheid en Privacy,
Wij checken voortdurend of er mogelijke lekken en/of onvolkomenheden
in onze beveiliging en opslag van gerelateerde gegevens zijn.Meermaals in het lopende jaar checken wij dit via een
door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgegeven
Lijst of wij veranderingen moeten doorvoeren.MenuContactgegevens

Telefoon: +31(0) 620 037 773


Menu